กลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตัน ดูแลผู้สูงวัย และสถานคุ้มครองคนพิการ

07 / 04 / 2565

นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยนางวรรณภา จันทร์ชูกลิ่น (ซ้ายสุด) ผู้จัดการแผนกศูนย์กระจายสินค้า - คลังสินค้า  บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าวรวงทิพย์ จำนวน 1 ตัน ผ่านรายการมีดีโชว์ โดยมีทูน หิรัญทรัพย์ (ที่ 3 จากซ้าย) นักแสดง และผู้บริหารมีดีโชว์ ชาแนล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท และสถานคุ้มครอง พัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี ณ คลังสินค้าข้าวมาบุญครอง