ข้าวมาบุญครองทุกถุง เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% ยืนยันโดยรางวัล รูปพนมมือ ดีพิเศษ ติดดาวมากว่า 10 ปี

14 / 07 / 2565

Q : ข้าวหอมมะลิที่ได้รับรางวัล รูปพนมมือ ดีพิเศษ ติดดาวคืออะไร?

A : ข้าวหอมมะลิที่ได้รับรองมาตรฐานและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรูปพนมมือ ดีพิเศษ ติดดาว จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด เพื่อการันตีให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ข้าวหอมมะลิที่ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิที่คัดสรรจากข้าวหอมมะลิแท้ 100% ชั้นดี สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ

ก่อนตัดสินใจซื้อ อย่าลืมดูมาตรฐานรูปพนมมือ พิเศษ ติดดาว หรือมองหาข้าวหอมมะลิจากข้าวมาบุญครอง จะได้มั่นใจว่า ข้าวหอมมะลิที่คุณเลือก เป็น ข้าวหอมมะลิแท้ 100%